کاغذ دیواری ساده

این نوع کاغذ دیواری عموماً به عنوان زمنیه اصلی کاغذ دیواری محیط استفاده می شود و همانطور که از نامش پیداست طرح مشخصی روی آن دیده نمی شود. یا بصورت کاملاً ساده است و یا برروی آن از نقاط ریز و یا خطوط ریزی که از نزدیک قابل مشاهده هستند استفاده شده است. این نوع کاغذ نیز از پر مصرفترین انواع کاغذ می باشد.
بعد از مشاهده انواع آلبومهای ساده ما می توانید جهت سفارش تماس حاصل فرمایید.