کاغذ دیواری چیست ؟

کاغذ دیواری چیست ؟ کاغذ دیواری که در زبان فرانسوی به کاغذ نقاشی شده معروف است نوعی متریال است که بیشتر ترکیبات آن از جنس کاغذ می باشد و جهت پوشاندن دیوارهای داخلی یک ساختمان یا بنا به کار می رود.  اصطلاح کاغذ دیواری در اواخر قرن هجدهم به کار برده شده و از کشور چین زمانیکه مسافران در چمدانهایشان کاغذ های دیواری چینی را به سرزمین ها خود آوردند. بعدها کارخانه ها از هنرمندان و نقاشان جهت مشاوره گرفتن بیشتر برای توسعه کاغذ دیواری بهره گرفتند. بر خلاف نام فرانسوی آن یعنی کاغذ نقاشی شده کاغذ دیواری ها هرگز نقاشی نشدند و همیشه چاپی بوده اند.

کاغذ دیواری در چین ابداع شد. اولین کسیکه  از واژه کاغذ دیواری در متون خود استفاده کرد کسی نبود جز مارکوپولو که در کتاب خود با نام کتاب شگفت انگیزها زیبایی و عظمت کاغذ دیواری های چینی را به تصویر کشید.